# NRC20 token cross chain guide

# create NRC20 token

First, you need to create a cross chain token on the nuls main network, such as nrc20.

Cross chain nrc20 contract hex code:

504b03040a0000000000e2818b4f000000000000000000000000090000004d4554412d494e462f504b03040a0000000800e1818b4f85177e5f7200000087000000140000004d4554412d494e462f4d414e49464553542e4d46f34dcccb4c4b2d2ed10d4b2d2acecccfb35230d433e0e5722c4acec82c4b2d420807e4a45694162bc02478b99c4a33734a749d2aad140a32538b8a52734af379b99c8b52134b5253c0c28e0589c919a90abe8965a9790ac67aa62073419a5274bd52b241f658e819c41b9a98f072f1720100504b03040a0000000000e1818b4f00000000000000000000000003000000696f2f504b03040a0000000000e1818b4f00000000000000000000000008000000696f2f6e756c732f504b03040a0000000000e1818b4f00000000000000000000000011000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f504b03040a0000000000e1818b4f00000000000000000000000017000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f504b03040a0000000800e1818b4f1154e3411a060000970d000024000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f4f776e61626c652e636c617373ad56d957137714fe862c13e2b8107089eb68ad84b004e9a2a2b5026e088286c502b5740803190d333899a0b4b5fb6af7bda77de8a32ff59cda5381534ffbd887fe4fede9f79b0c611ba0e7d887fcd67bbf7bef77efef4efefae7b73f0034e1db2812e88ba21f57ca518de7c43010c5208622785ecc572378218a61bc188116e5e5888c4c140a46c5a12e632c8acd181700d9080ca1714dc6f528aad017414ecc131198621e9261c9988ce04639f6c116a279194e949b8218a622b819c12db1a4f16971ff928c9765bc22617bf74d53b7f3596332ad9b56c1cce8a367a674d391a0b49bbc69cb69f9bc9e97102f09f6da9a991fd36dbb24ba3963998ead659c365bd71ccb96b0b7d3b0526621974fcd5fa5f2a3d7532da3a3b69ecf1f9710b2049c84f009c3349c931202899a7e09c1366b542760a761ea5d858911ddeed546723c89755a192dd7afd986d87b8741276bd03575a531c7baae9b29ba2c0469ae7ccad06f76174daa899af5bc8ba70ba6634ce8fd46de20408b695a8ee61896496b87fc95b5924caa9fb60852296cb62d67a68ad6af69535a2aa799e3a91ec736cc710a6fec71b4ccf58bdaa41b1ab3499f2d3337edf9bc41ac4b18158e9782524e24ec4fac1d946037629648a8b0bd742f828895609dac6e77a5db9a1a25f4ad83bbcead1bea84e66453adc678bbe9e8e3baedfa1232ed8cc02f732c6ea6b45c8109dde62fcf4c6bf638b9af1a1af2234f1ed1789071cbc4e73a3aa13b596bb44b9ba04448201d96d121e1c0d22c5fd26c4a38babd24ddc975d39dd66f140c3e0661a9c72ad819fdac21aa53f1caaf41b8a420854619b715bc8a230a1a50afa00ef5325e53f03aa8ca97ff06de94d0d0cd4cab4c80eabe10d51a7337f3c6d58c66aafa2d3d537074d5701a64bca5e06dbc23a1b1a49829d6c97aaa0a4e820938baf6e339b8eabb1721bdabe03dbc2fe1e9ff0ab2b4cb08880f14dcc111e6feb4a592d32c73a68e4cabd36432afe7c6147c888fd8a796e7b5b560e44645254b430a3ec62712765d558dbc8050b58598b56221f235fa56ce96e5677c765e3175d3f4a76857f0193e67e5f915a670ff0b055fe22b3ea82e4b15b18d67d5523546e61f9484fa84f72454c7aa53172054b7f26b545b770ab6a98e58564ed74c055fe31b76d1b5595de27ef7c8353dc35ebcc3b75c2fe6195938af9b2e65bbd77ab3c26d6b9e8c306b5bcbf16c6ba273b9ade335831276fa42f539865092ede2d3607213832be9176d60d8a7bd2c6dde8fd27edc4f8a3e6190977dabf431b70e5dc19647744560c8a57a8b1af9f9deef7edcc855589b9c64064431f890b1e2c8ab70d1fd06cfa4bb59c2fc02e6ae184e36ed164b7fb1678ef880ad3cf16b9cab3467bf77b2d5cf63c65b9eb12626355bef65138f2756016c6704c2750997ff6f5ffbb19f7f9d12fcc75586a068a85c054577e51c81249a2ec7c3dc5da004bb2caa92b3909273287b804032f92b020f10bcefea37718c511bd8c5713736600f2ab1174f40346757174fe229ceec7738420d819be24edc8504d6cf25a0b07b78609172c8533eeadd1e73819a71dc03eaf080aa0814fc131bc53483d05d846261811b58845bede3d409fe649455b4c878668991a0e8f31e0b273d16b69000e1f00ce458640ee50b0c443903b5fcef59b7c8c816cf4810cfae86151458511fac14b11a7db0249c428b8735487a84eccee40c363c8432e0a6a676161be7b02959cb5c2dcfd1518ec7187c33e2a450a06f2b2278e862d5ca3a10a4b6957ceea696f0215eb4b3b9686756c4b02929f99869e1d8ca3268c30e9c5e1444bc14c4699c2966501a26ff119edd13e073a8a82523df430ede4530108b91191e543e44d5c02cb6c6b6cd603bf7214eb11d1c6610a744f077ec1c0870dc35102002ef7b7a9a83b5b1ddb1703cf80bf6cc606f73e821f60dc443b350eb67b0ff87790307a81e7bac391c5a0451e7020c048b3b8a1f249c5c1b0fc71e8fcb2edca1fba5d26a6268c039067c9ec1b693d90bb8c4b21c4627a6d185db64ef0e4fbec365fc88347e428f4b48ba187489f77b38ebf22e56e7b82a7357e78918a0f655a276d0c630113b719179bfcdec74711526ea26dae8208d27dc3a09c64e497f6358c625d6f429b60f9e5606089d76995f18cbe88a187b91743357c692ab468d9bad6a1633fe05504b03040a0000000800e1818b4fd416394ff80300008d0800003e000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f4f776e61626c65244f776e6572736869705472616e736665727265644576656e742e636c6173739d545b6f1b5510fe8e77e3759cb563e7d25b42ea9600bec6e5dad2b821ad6921e024a5a92ac10bd9d8db7813b336bbeb04518140e2051012cfbc435ef20012712590104f41e28dff838099e36d2eb6e3483cec9c3973e6cc7cf3cdecf9f39f5f7e03f002ee0d228857c288e32a6bd758bccadbeb1a0a61dcc01c8bd734cc873188ab21dce4f5168b6208aff37a9bc51d0d6f68785320d270cc2dabde7497b76dd311982a59f5bcddacb9f972ddf61ca3ece5ddca66fe66a5e298ae3b2b10b2cd6ddf37e8552d77fa8a40a2fb9257df34ed3c391a6b3593ae050b966d797302ef274f73ee8fa0ff69ea81805aac574c81e192659b4bcd0fd64ce73ec7151829d5cb46ed81e158bcf78d2a1721705ed6e456adc67dc7b0dd87a6e39895db5ba6ed09e80b369d156b86eb9ae47afd9402a64f0c453cc4d64defee71ca13c9d469a4c7dcae5b977af0d8c9c410255b3a68d7907b7417343f6c1a352a673c59da30b68c7ccdb0d7f3cb6b1b66d99b4dbd2720eacc58d79164cc2056222b9e51de5c341a92481a3f9a8daae156dbec2bc9d402252128cd1a390bda84bcfa8ae758f6bac018957c18b96da5c8e1957ad3299b772c6e8ceed339c38e3acee0ac8e7358d0318a311de32cdec2db1a4a02d7fe6f43342cea780e491d33c80b9cedc474ab69d52acc56f2c4108f8efd4037742c6199c55d223c9b78f2b348fb3b3afdc12f52373b4915b8d0b397fefc1197d4cc103553cea0c0e831faa491d89beacf82c064bf81a166198d8669570472c9eee674f7cbe766b6c3ffc904f5f19f4c164f3e46829eb43868f6a020c0cda6872fc0fd0662311e03da87e8fc1cce93bc40bb2a9dabb48ea5337b10e9c708a4b37b50d2b93da83fc9db132447a4cf2a3d7e06a258a3c8654c9225ddbe8ba72833a4c63984d4387b406a9c5f21eb255cf6b3e66965af81f4cf507e3c481394c68732b4de76f0430b3c8d69fff21c7973e02043560e4186a57583ee6cca0867da5e07e0821212277ea62710b51388dd13c8b3bd81a89d401cbae39e0064dc0742bf8f1feb2ff25198e374e6070ca8bb997d44d32d0c64e8fb1e03ca6ee677041799ae7dea152d59fa5ad0bec3f00ec25969272f2e631f715ec8a692c30e8659fb039aba0355d9a51c8a4479992601d826941f41c3c784f211cdc5a784f23314f03955f785449f68e33a40bf8a14f55dd0be880cd902c892358e412d2afec6a4865c508c85e7b9bc19c92f97f78d4f55ae5d41242dd1871851217671a2dac6cd66d537af16260eb14625862fa9815f51ceaf8fb09af3718d529a2b789ed2319a29a8f179f12ff11c203c048574f87a4030347a4c7c68f7280e7738f92b06df7d8cf0c8500b7a1b5f6424dad6095424f6490bc32dc43aa7e4db235392f4d104f092942fe3a29c077a20304ba8f01f504b03040a0000000800e1818b4f5cfe886644030000f70600003c000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f4f776e61626c65244f776e65727368697052656e6f756e6365644576656e742e636c6173739d546b4f1341143dd3d796bad0420504015151fa4016f185f20645498a1a5112fdb6b41358a8bbb5bbc50fc61fa3064894447c15a3d1183f60e26f32c63bd315a1e59198a677eedeb973eeb9e7ceeecfdf9fbe02e8c56415fcd04208a347786785d7abe07c08177051984b0afa4208a22788cb62bd224cbf3003c20c2a185230cc509dcbf325c32ad8b71e9b3ccfd096322ccd2c646d2d6d994e5e4f3b9a9d59d44633993cb7ed7e8680336fd81d3d0ced95998eb5c84d8d90f4d92c17b903866938430ca3b18392f72f1b9f61f08d5b19ce104e1926bf597838cbf377c54986ba9495d6b3337ade10cf6ed027683234cab6ec792377879b56c14cf3ccb5256e3a0ceaa4493be359ddb63925f61d40b0630f20ea3232c79ddb3b556c8fc50fd23162579c3abe8b4ae52a04f8a3829e25c2f5b1d482bea46b59dd9cd36ecd2ef0b4d31f7fc0c02ca148c5965444a7beaba71d3dbd38a5e7a45074651882f3ba3d5f52d71b8b4f52c0b1a69dbc61ce311ca64efe8195a204169ab60af9349f3084d6aaab51b7485411c56115f51851518b3a15a3185330ce70f1ff04567055c5099c54114782065a4e66ac60643342bdd37b003cd971c307555cc38430d785b9a122892e9a46b9600ccdbbcec2bd3da4130d23489397378821ba4327192499daf6ef99a165bf81d3b4f55c8e9b198633b1ca29540ec6d5a2bf2cffefedd827bf2536bef736dae9131306a9040ffd68aa402422e64cdfa200c5ebd140b6919eeed1be97d67022f9012cb1014fa2eb03bc6f28e4c111b23572fb19aaf09cfc1768a2a7f6d21134a315909e8066d213c53ce4b7e1985b42a355ecf913efe15ddf020ec8e08a04544b092e20bd8e38ee1e1e921d50b6e0b78d5648465fd2995712a1a194b54529208988c274155dac65b7d7e14472057edf5a72133589227c49fa2fc3ef5d4b7e837f4ab0dc44ad58bae85f44601561e1fd80e25b85cfbb46105e49a299ca00af89c43a14bc2512ef285e240a1fb7e934bc456a181d3845645a89d469b21e744a85034a0dfb852605b1d088a04c2f8e4bf986ab5db4c4aa3a2119293b699494fcb24dc9a85bb253aaeaa995a8f4deb8a813724240cb6704ef6fa0aa2e54c4a112b41a795a44751135e583fabe0dbec585f7e08cb4dd1411236154ec1c8e027f00504b03040a0000000800e1818b4fe01fd37f1f0c0000181d00002c000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f43726f7373436861696e546f6b656e2e636c617373b557797c1c75157fb33bc96e36d3236992266949376d2cc966d36dcbbd8596340d364212c886d4b46899ec4e92a1bb33618f94028a82caa1228728b70a2872286d6d8e520ae5902a8782725944bcef5bffe4e3c7ef9b999ddd6c6613848f7fec6f7fe77bdff7def7f7de6f9efbcfa38f13d17afa771985e9166ebec4cd97b9b9d5471be8b632aaa6db3d74878f3c3c08d39ddcdcc5d377fbd07c859baffae86b744f3955d1bd1ebacf478be97e1f7d931ee099073df490871ef6e1d4b7b8f936378ff0f25eeeedf3d07e1f2de303613ac0cd0437932c76ca43d35e3ac87b1ff5d0211f35d263acfd30ef789c9b27bc74c4434ff2ca537ce22906f2340f9ff1d177e9599e3beaa5eff1deeff3e039ee3defa517f8ff452ffd8085ff90072f79e8650ffdc8433ff6d02b02899a9c5004aa3ce722795c0ec5656d24144927556d648340a5a93d89213d2e9037a644d5841c4f09247409549ed6d3723c92191b8bef11a8c63c9a90d3a3a1cdea489796564694248e7b8764c88b2a38b5c8dc9349abf150b73c86c5b2883aa2c9e94c12ca3b67ae9e7e8eaa87b44c3c158aea5a3a2947d3a1546c57a83d164b2aa9d40667751b21d323c7e3fa6e252650fa3d487c9fea19c0b28ebede4864677fefd99d3d3b238391feceee9d1dbd3dfd7ded1dfd0235cc2d58a0aae616a730881d7a4c611faa9ad293490c29c97e79286e044d8fcaf10139a9f2d89a14d3a32a3cde3c5b595adfa568a18ea49e4a758ccaaad6cf63c8afebcb686935a10ca8291522da350de14dabba0631ab9d31cbf69ed080aaec861077730b98519bb560361b4a4f573535bd51a08dcdb38d2c365328a6ab6540a0052c4895e3ed091dc0055a3913ffb97212944e2bc9198604e635a44fb938a326951893d320127357a07e074fcee0c39cab45dd51a2efd69424389b1a53b418f72463a63d4be19271399e51f87acd08f29eb16ca01744d2727417086b8ccdec0329c0a0a58695e459493d21d0f9ef0bbd33f896ed60d9b021de95d6e12deb9ef70e0b74f23cfa8afac3630941dac85a20d029f3a12f8acf238f8d25f571885bac6ad1a422a794766346463af3c9b198121b30fdbb18b9ad607d512a336428b33779f578b6bb3caecb31e31219f727b2279556121d163ae31e80a295591b72b74da0d6a2c477b2c0070e8feab11e233d8b72720424aedab1c329419427152452cd02d8322fd3cf95f7306536989eb019f77fe10a9ce195cd2deb72ddf5794eb6f5fb524a6eb0287b28b78c99cd5992bc47660c3033cc2d79086ca925d15125ba0b19b1b9f8f95091b5e2274a8d9bbc2edb599f6382b38cfce0f2797722352250fbffa4d759526db4286ffdcd4578932b4fbe889e494695b354ce3e550575640d2b9468236d92e84c6eda69b3441db445a26d342ed1abb445a08a5ca1dd2aa74691bb24eaa4b324eae2e635defc3abd21d14fe89887de94e8a77493446fd1cf90be8b5433437753bf75db3ac7152e080b0ac6529786ccda1197532925c578aef0d0db12fd9c7e21d12fe9573830e30100e39c7c2ad195748544d7d06724fa3437bfa6df4874155d311fba6c62c9a29b3196e8e32cf502fa8844d7d27512fd967e8724335728f0924845778e28e9625948a2dfd31f90d90a39c0a6ff51a2b3e91c896e64d7ea84b4b448d77afa3ad6afed53a28a3ace376d89439691e84fd42d914c0312fd99fee2a1bf4af437fabb44ffa06378f87469a9ccf0b01a556192dfcabd31bfe105b6eb0689fe49c724ba8870bbdafa4715bf7115fc894c2aed1f52fc23c8c0a8d8fef4a8acf9f5a41fa5588ee3b87fed1a3e7e3d4c9ea1c12a167e7dd8d4b186a3f12f8932348e37cbbb7bf94066918dbdbb35b3c41ee71886dca5991da6bcb8236b6fefecebc5fdedefec413ba6efe6ccd255b4047a1399785a35ded46b8a25a062676b1d917673e2284d590f0cf75806984fcdaf42bd431729d1f486d9332db3a704aa7754723eae0d38292a0915e2571449cc06d9cd7406e622480e301c957a92e6bb0c1a9ab7f3f9b2a89e1893934abf3e47a2c65bb442d5c61187ce4b402c4d8e7724c0ecd31c4ab003d91d81543b9c35ca5b5a3747b83878a9c5b7a9e9d1befc823cf4ae1ebc4ea57d4e12cc7c0354e4e636eb7a5c91c13f096e4a29f6d0d100bc34dca88830235b0df1e46cdeee642abe36c3f85476d1e97406be922b39d9e3abba92f3bdf18f948f7f17677de31fa99d04faa0d1df8a5f57def843f82111a15f8bb98dd48d710f46218c04fc97040e90b0d7d8da8bb6d4985c45e7a295cc0d741ef5e13f62adf6e35f00142741ae42412df30a6aa7f31d04b91f2e10149a5750070d3808120b119d34afa06df4614bd0dbd851827f25300561fba97482c4c021f20c4e917782ca725d5fa07582844070825c816a7182dc81b6fd545e2d4e9234490bf8d4012a9ba6850ce8202d72d3b643b47850b066a6a8629a2af7d940d75039da5349a4a5e8d5510dd58312a7d16ad0a215c4580762b4831a7d08670c9460834e34815a06718f4923183da68dcbe80d82306ea3c71412693bfa7522b6ed302c9fdda25ce200fbe2098860152120f6b51ea4252e3a42553d6d47c903c7ec6d0b5a53d561b14e3c4a5e4c728fdd2f1a563580ca04fd0b41d74a10b406545d09aa1e0f8a0641d09c1521db8a107d142b66fc77a2e7c2e946ba10a7dd38bb0055720ba40f590135d7b6622d8a9985e47a876a3c147b87aa3db0383fc86cf7025781adc33462c5fd72c010f1df14684588daa6a826d08a76692088b69643d7ca3d8e9a98236a8d01fe3c2a03f84550570d552bc16e362c60cab30d6ba251cbb026520dc3b8271be161704bdc8ee14059b7c271158e70249b5a9f258f783f89ee69aa6396654353dd1d3443d31de418b8f320ee207e07d523b40df0ef4af88c21fa4d7979104ddfd7938fe200e632bc5a4e6eef99c23b54ebe4528f60234d90663953854e96bc22005f06d98bad41cb8b98e07e811f2b0d5f29e44544162226c7c15739802b6c802b0ccf09464f36003a8655b7915c6821a90f588aeb0fd1b22c88e533412c347626104c0d8953cf03506f03a837382918bd39008cd90046700558446316c0715900c6c4243514c191028e34cccce4e168b47134da381ae9e2e23892368e03c0c13eee0c00c38aacee9e60db24f9efa60a6302cc8183ee27298bb5660eaceebc1bbe075ebe14b82f03db2e078b3e4e6df40964e74fe65d844e1b7ba78dbd13566e316ef829b0758b758bcbf81637816c5e67a3f01045cb4675402fcba9465a6e1cac5c89ecbaea08354dd1072668752eb9fa8cbb760d55e1b99bab04d516208176d325d6157b03e6b04103b0b7278012707c70929ab755b684c5d2c31418748b87a969d00da7b5462283a239e26e89d9c5ee6024122ee19375a25057324dd8bb265c5a573a4da15c885782e94437c331b7c0f85bc1ffdb10eadb5100ee44e2be0b28ef36906e35d1d8ae1b00ffcd143f60d14fc40ae71537646c4120366166138ac8a5084609649422209bd066efedc79c53a18b3f952caf5e6995403f6e2d621e1603752273a68d9bd6609d0893d6822839079b39e61e18752fccb98f96d0d761ce37f2f2bbdf36c10f6698d1f7831f661af45b69d08b7b778191df5dfc4168e1b9dcc2d39087a7ad72dd14adcfa23961061a33993c00690f52053d8464f2701e92061b49838da4c146d26023a9b1915c652379062b2c236cfa22bf2a9a25b0ce7a1e844563b1ceaafc7562b0cdec31cafcdaf808e4ed0531f7a1e6ef072dbe83aa3781ba3f9987386c230edb88c336e2b085b80a6f854fa14ae66aa339b315337cabbc84141e426dc4297c625b165d8655f6d6aa00aef7893d8160e549537472d6bcb2d636787c6d0e7a7eb80f824f8fa2201f82c31f03f4c379977d950d79155d6d415e6531b61401891b905dfcc16f01495940565840da8295a77084b3204e28046146f908c43d09ce3d057f3e9d0720bf645c5d50324ae1eb2c806be93a0bc0768cd89f4b515d2b38152231de91abb3fbec9467669367e185a386c21af398ad70a9a146309c5e42aeca330543cf672d3d6356155f166865277336665a3beb328d7c0e729e87de1750745ecc2b07cb6c9dcbe873864eee7dde2edcd05e6369bfded2ae58da6b1dac0c4ed3a98566be04735ece53596babacb5cce4de178cd76681c137d8147319562c2f6270db0cb5a6c5af40d0ab80f01aec793d2faccb6df5cb6d8b975b16738f81b867da7e23dd640139dbfa46580c52adc643293049a77137f756322bef31dccc37f1ea792baf582cb614478dbd423904df6c50f18b48738cda852d6720ed9501f119b8c665ff05504b03040a0000000800e1818b4f68fe421cca0100005e04000022000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f546f6b656e2e636c617373a552d14e1341143d03b5cb16aa28a8a0284a08697970131ff481a76a24694282a19507dfa6bb431d989da933b325fc9a0f7e801f65bc534ba5b6a5896eb23b3be79e7bcebd33f7c7cf6fdf01bcc64e84e711b623bc60a8367a3d6bfa5c7de80bed19569a5a0bfb5e71e7848bf092186dcbb53b1376c828699e0b86f55afde89cf779a2b8ee262d6fa5ee1e306c9e14dacb5c9c4a273b4a34b4369e7b69b463d83b9226d18572496ab4b73cf589cb2e123ee224a7525c9248d95de51da318963291ca9c2b4a5eacd59b0ccb9ea8aa55f47aea8a61e3ba869cfb2fc93bd96d6a2fbac29244dce154582a8ecf18ded4a61b37b2cc0ae70e668aec8c37f3915b6add0b3bd6d5fedcae4ec4d7425a9191e2921f1e26c3db39554d2faafe99eee85ae4d09a9ce1d33ca17fb489f86034e8ae63ae94b90cc7c9d0fe2fb799475d6999c2a6e2502af2a8b4cd85d0af0295616b42d0876832e030acfe19c2e3ceb9486942f76fcbd8fd6be06f278fcd7e99816101e1894b749788695fa15d99d66580b0952958157727b07b589dc0eee301a9dfc0b0466f144cd70784877844ff01ac2efc0647a1c7d81886d6166f864684cdd9b94ff0748aef388d085b83ef33dca135141a7c4ad46e488a10ff02504b03040a0000000800e1818b4fea7bbc798f040000e609000030000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f546f6b656e24417070726f76616c4576656e742e636c6173738d565b6f1b4514fec6bbde75b69bbb49d224b46929e05b6a2ee19a4b73218140d2943835b4406163af926d9cdd74771d90a0129540ea033c801020242e2f252f790089b80824c45390f82ffc03049c995dbb89e3243cf8ccd93367e67cdf7c6746fef39f5f7e03f018ae6988e34213148c7333c1cd248f4da998d63083e735bcc0cd0c66b937abe2450d2770218697f838c7cd7c0c176358e0ee256e5e56b1a822c71075deb64d97e1d49ce564ed72c9cb161cdb778d829ff58a6bd98962d1353d6f9841f5364cbbc853a39b46a96c3274cd5d37368decbae1af6627ad9559db37574c97529511cbb6fc3186cb89a3773d66b6e1f6c93c833ce5140940eb9c659b17cbebcba6bb642c9728d231e7148c52de702dfe1d06657fd5f2189a2736365c87b04f6f9ab6cfa0cfdac47caa64789e49d39983607c67cdb4b34bdc9edbb798389e5d2cdbbeb56ee62dcfa22a970cd758377dd39db06dc7377ccbb169cf546382462d27bb68de285bae59a41d632ba6bf10883190481e2747ccab659f39e694f98969b479ae2aa0e6edf9e065f381a03d54f6104979b930eb64e2706114a2639488f97d6152c9b057b20bcbd7cd823f9cbccac01c2ed28129219241a234e77ca3b0366f6c08eda8c1a9f4aae1ad06824b89e42c152156e5122533fa88f94ece772d7b85215e852f760ea2b4b39673ca6ec19cb1782f6842cdf33c4d471f967474a15b470f3727d1abe332f22a5e21e9fe7f37a87855c7237854c5151d4fe16986ee7a189365ab244e3bbe6fe5bbe2f28deab88ad7b8799d006606c28b364ae43203e2ae898c37740c6384a1adfef4187a1bea1ff6391d5a3e9059f43a43e7be7312413aa6fea308379aded362c4ab514b9054c60627c330983828cd41b5c2631aaecbaff6cf11f9fd89a9c3a771869ecc38a82b2121c215a78735c2451723e94ea346f37de8a7effbe9ab44a34c633c75172c95de412495d981941adc81fca358758a6c17a2646f50a68b267868818f4e94719aa2a9603d06f000203c5e97098f578e088fd796708efc4e89261f2467bf7d080f93e590b234f2e5d1d44f88fc50c3a088e03ba2a61e248435191248868bc7289b575404977b0c34117d8fd6dc143b74055935d44a889a2e444320523d90f71b0249370622d503f980d67c7808909e104806830d80c8f5406e3704725e2c3a0044ae07f211adf9f810205c335e98ae7cb8d75f9423d1782b95fe1e51793bbd8b965405d134fdee202a6da77f8732cf75dba58ea22143bf0ad4afd0ba45375ec4298b9f679020514cda9b205513e45db4f381627205b12db472ef0fa8f21664699b404882462f01053e818a4fe9e43e23989f13e52ff026be14b40602c0355ab7e89fc6e3824e1143148be009d1a0badac2fe46bf8a2715d6adb0b836cea9d32b1752ff393cc6e9805d734a306be26046da4ef7ad069c78580ac36f55e37210271a5a10efbb07bf43dc9eafe9367d43cdf32da6f0dd1e35a643d89d04fa193c4b5038d84128ede3ec5fbae511824b30c947e84718cbefffa445f49c862caed1b6bc51867ec5892b77a1773457484141a5b5a32df025eeb7073e616e6dbb594147059df58d77674fe30d8540231815760c67c3a746c173f42c35fd07504b03040a0000000800e1818b4f826261e37e040000ca09000030000000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f546f6b656e245472616e736665724576656e742e636c6173738d56df531b5514fe6e76b31bb60be19740015b5aab8624b06ad156c36f84160da5051a0bd5da25d9c296b08bbb1b5e1c1ffa6ff8aebcf0a033923a3ae3f88433fe2ffe078e7aeedd854212c0879c7bf6dc73eef9cef9cebd933ffff9e53700efe189864e4c3441c12417535c4c73db8c8a590d73b8a3e12e177398e7dabc8a4f345cc244029ff235cfc54202f71258e4ea7d2e1ea85852b1cc203ff3dc6d862b79db359c4ad9378aae1378663130fcd29631552a7996efe7186281cb10df35cb158ba12bffdcdc358d6d33d834a6ed8d7927b0362c8fbc9451dbb183718687a9f30fbc60b7e1f18305823be3960840326f3bd6bdcaf6bae5ad98eb65b2b4e7dda2592e989ecdbf23a31c6cda3e43f38a673afe33cb9bddb59c80419f771ccb9b299bbe6fd176b61e4ce06e598eb1c2e58d53c154e3f5a58a13d8db56c1f66dca72dff4cc6d2bb0bc29c7710333b05d87ce4c372ed03cf63196acaf2ab66795e84475c30ae6040d03a9c18b8850fd23e76b17f498f72b4e47af70e6fc704dd0772124b187729d4163c23ff6ba9c3a9b0c854a30cb54ed6b9153d974368cc5f5e75631c80dae3130971353b72588318988e6e5c02c6e2d983b822f1a674abd69fa9b21c9526a709e92502d95323933fa4804ee72e0d9ce0643e7117c717268a593b565b7e215ad399bf3af090687b99b8e3eace8e842b78e1e2e2ea357c74314547c4674fdff0950f148c73b7857c5aa8e5bb8cdd05d0b63ba62974b96c7d0712af26b7ed5c674ace131179f132bd981c01da3b2b203e26689cd2f74e430cad05adb3786de867c47534ded2a84048bc9a6eca73a248cd4a0fef34a6db47d62a4a8eb8d8681483277762ca7c43094aa27a59ea7a841b91affa3c939c7bf3f3573f636aed1d3d8099a47488871aee9018d71bac54a8cd3aad17e1ffae9fb75fa2ad32ad3da997e0996ce1c2096ce1e404a0f1d40fe51445d21d98538c92c790ea109c36881810e1a82ab644d87f118c01b80d0785e26349e3926349e5bc20dd293120986374fc8b7f036490ec7a09587c6d33f21f6c3717e45186f8a7c7ae810e5634861300a1e276f9e4d1175bc42af09eb2d8ab92d4ee80abd8e112b1162ba060d8148b540720d81641a03916a814c50cce419407a2220596a743d10b916c84c4320c322a80e885c0be40ec5dc3d0308e78b27a68b1e9df517f970ea5ea433df232eef670ed192ae229ea1df77884bfb99dfa12c70de0e699a68c9d2af0af55b24f7a065859dbc783f4307896cd24907e9c8413e441b5fc8265791d843926b7f4095f7204bfb04421265f41250200f150bd4b94582f9804a5ec2975816650d84808fcb7a41ff266e8a724a18215b0cef8be1d4d516f637fa557ca0b06e85756a93bc747adba2d27f8eda381b56d79c1695357130a3ad57fb36c39ab8598acc4f8fec7268a732b4d0def70a7ebbb8398fe826add2f0ac119b8f4fb0311bc1ee20d01fe22382c2c10e41699b64ffd20d8f115c82493a223dc658e1f42705d1531a55f1848ee58332f22b2eadbe84dede5c25064529c9f6d65097b8de16ea8439d9fa4d15ed5574d40eded313833712018d614cc8715c8f9e19051fd393d4f41f504b03040a0000000000e2818b4f0000000000000000000000000f0000004d4554412d494e462f6d6176656e2f504b03040a0000000000e2818b4f000000000000000000000000200000004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f504b03040a0000000000e2818b4f000000000000000000000000370000004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f6e756c732d63726f73732d636861696e2d6e726332302f504b03040a00000008000280764f8c8f128172020000d70600003e0000004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f6e756c732d63726f73732d636861696e2d6e726332302f706f6d2e786d6ca554516bdb30107e8e7f8517f62a294ec71a82eb52ca0683940d9a8dbd6ab2622bb52523c949cad87fdf59b263bb499687391074dfdd7dfaee74527c7f288b70c7b5114ade4d233c9bde27415c69b5e5cc86e094e66e9a5b5b2d0929e98e4b4c2bca728e95cec8b7af4fe4039e415210769f4b591e8c38a6edf77bbcbf7109f3d92c223f9f56cfc0505224a4b154323e4c3762699c77a518b54ed5d5edfb74f82e451f4cea41e47230d8d3c465c6a54a79f1c3372171de988cb02098c4995675f5254d84c2b22e0c664a5a4d998d49e7f164545bb1011c80260e31ad0cfce7544824359b03f720c4e7b40790586e80afb3bc4fd2925f6472ce465dca2b2e532e99e026092603e0b5314fe59bf465a0bc8918a80227eaea43bb72acb889ed24ae1ed69f9ed703c9e023e3adaf2ad9cd2f0b519b0d3225004735b412ff236760ba4e01f2ab1685e389aba2ce60263da737dcbad70c83d4cd941fb036655cc1a8043f734c959528b8463ee1a484be861b7cdbccdfa0047042f91b91d5dadd088f4d62a36acd7812e18f3169d7adc7529d71eb3dedbaf540dd2a15324bbeaf3fa3454c8eb6df879c6e149341272e770568784e6b834bb555ff68073f70867c4faeb622c2f07bdb8a86a06ed499634d1dd202a032a78627704e2f34e35080333b67a668d1e5b666b2a53b0aa29b6517464671674f00e0122ee363418d397917f063bb78a8aa42f8b70c9e9563fc9102cea72eb9b43dd463c9fbdfed5b8cdd98e2546830947efdd3f4ad0deaf3de21141aaea16361a5b40d113a471a2d668be862fe3ee7360702abc282d692e521981deb79c20d748a9f21eca1be916746ac41df1ce200302763d8ad8dbbd0edfd0d00f5ad4a82bf504b03040a0000000800e1818b4fc6e56304710000007a000000450000004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f6e756c732d63726f73732d636861696e2d6e726332302f706f6d2e70726f706572746965731589c10ac2300c40eff98ac0ce1b6d41c1c14e0ae2c19382e7d8452d48226936f0efad97c77bbceec8c246ce33debf78a69505ba5bab03678c11e3768c9b3124dc5fae9842dcc1ca568bcae45c1d9ea6cbe7344f450759de75c82a6e941dc8bc3c9ab4f71f7d36ad8d2f2ad28be514e007504b010214030a0000000000e2818b4f000000000000000000000000090000000000000000001000ed41000000004d4554412d494e462f504b010214030a0000000800e1818b4f85177e5f7200000087000000140000000000000000000000a481270000004d4554412d494e462f4d414e49464553542e4d46504b010214030a0000000000e1818b4f000000000000000000000000030000000000000000001000ed41cb000000696f2f504b010214030a0000000000e1818b4f000000000000000000000000080000000000000000001000ed41ec000000696f2f6e756c732f504b010214030a0000000000e1818b4f000000000000000000000000110000000000000000001000ed4112010000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f504b010214030a0000000000e1818b4f000000000000000000000000170000000000000000001000ed4141010000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f504b010214030a0000000800e1818b4f1154e3411a060000970d0000240000000000000000000000a48176010000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f4f776e61626c652e636c617373504b010214030a0000000800e1818b4fd416394ff80300008d0800003e0000000000000000000000a481d2070000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f4f776e61626c65244f776e6572736869705472616e736665727265644576656e742e636c617373504b010214030a0000000800e1818b4f5cfe886644030000f70600003c0000000000000000000000a481260c0000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f4f776e61626c65244f776e65727368697052656e6f756e6365644576656e742e636c617373504b010214030a0000000800e1818b4fe01fd37f1f0c0000181d00002c0000000000000000000000a481c40f0000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f43726f7373436861696e546f6b656e2e636c617373504b010214030a0000000800e1818b4f68fe421cca0100005e040000220000000000000000000000a4812d1c0000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f546f6b656e2e636c617373504b010214030a0000000800e1818b4fea7bbc798f040000e6090000300000000000000000000000a481371e0000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f546f6b656e24417070726f76616c4576656e742e636c617373504b010214030a0000000800e1818b4f826261e37e040000ca090000300000000000000000000000a48114230000696f2f6e756c732f636f6e74726163742f746f6b656e2f546f6b656e245472616e736665724576656e742e636c617373504b010214030a0000000000e2818b4f0000000000000000000000000f0000000000000000001000ffffe02700004d4554412d494e462f6d6176656e2f504b010214030a0000000000e2818b4f000000000000000000000000200000000000000000001000ffff0d2800004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f504b010214030a0000000000e2818b4f000000000000000000000000370000000000000000001000ffff4b2800004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f6e756c732d63726f73732d636861696e2d6e726332302f504b010214030a00000008000280764f8c8f128172020000d70600003e0000000000000000000000a481a02800004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f6e756c732d63726f73732d636861696e2d6e726332302f706f6d2e786d6c504b010214030a0000000800e1818b4fc6e56304710000007a000000450000000000000000000000a4816e2b00004d4554412d494e462f6d6176656e2f696f2e6e756c732e636f6e74726163742f6e756c732d63726f73732d636861696e2d6e726332302f706f6d2e70726f70657274696573504b05060000000012001200c1050000422c00000000
1

Create an nrc20 contract on the nuls wallet using the hex code above:

1 After the contract is published successfully, the token is created successfully. Next, you need to register the token as a cross chain asset.

# Register cross chain assets

After the cross chain token is released, enter the CLI command line of the main network, and query the asset ID of the token on the chain:

 • Command:getContractAsset <contractAddress>

  Parameter Explain
  contractAddress 跨链token合约地址
nuls>>> getContractAsset tNULSeBaN7eMT1PDG44vdGnL9uJkCsvTskBFW6
{
 "assetSymbol" : "TS",
 "assetId" : 13,
 "assetOwnerAddress" : "tNULSeBaN7eMT1PDG44vdGnL9uJkCsvTskBFW6",
 "assetName" : "test",
 "initNumber" : 10000000000000000,
 "assetType" : 2,
 "decimalPlace" : 8
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Next, you need to register token as cross chain asset on the main network:

 • Command:addcrosslocalasset <address><assetId>

  Parameter Explain
  <address> To register cross chain asset address, you need to import node wallet and the balance must be greater than 1000nuls
  <assetId> Nrc20 token's asset ID in the main network
nuls>>> addcrosslocalasset tNULSeBaMqpRQkHCs5ur3ck4LXEZB4qmmkPNo3 13
Please enter the password.
Enter your password:********
1416248734b0f218dbb7af1603276700d052713cc4f8cf8ca709f2fe75ebe98c
1
2
3
4

Query the cross chain asset:

 • Command:crossassetinfo <chainId><assetId>

  Parameter Explain
  <chainId> Cross chain token chain ID (primary network: 1, test network: 2)
  <assetId> Token asset ID queried previously
nuls>>> crossassetinfo 2 13
{
 "chainId" : 2,
 "assetId" : 13,
 "symbol" : "TS",
 "assetName" : "test",
 "depositNuls" : "100000000000",
 "destroyNuls" : "20000000000",
 "initNumber" : "1000000000000000000000000",
 "decimalPlaces" : 8,
 "enable" : true,
 "createTime" : 1587524754,
 "address" : "tNULSeBaMqpRQkHCs5ur3ck4LXEZB4qmmkPNo3",
 "txHash" : "1416248734b0f218dbb7af1603276700d052713cc4f8cf8ca709f2fe75ebe98c"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# token cross chain

# Main network to parallel chain

When a cross chain token crosses the chain from the main network to the parallel chain, the token contract provides a unique cross chain method (transfercrosschain):

2

After the transaction is confirmed, query the asset through the parallel Chain Wallet:

 • Command:getbalance <address><chainId><assetId>

  Parameter Explain
  <address> Parallel link token address
  [chainId] Chain ID of token (default is the current chain ID)
  [assetId] token Asset ID(default is 1)
nuls>>> getbalance TNVTdN9i6eWsUxTTtC36JRqTAQit92vydnASG 2 13
{
 "available" : 1000000,
 "total" : 1000000,
 "freeze" : 0
}
1
2
3
4
5
6

This completes the cross chain of nrc20 token from the main network to the parallel chain.

# Parallel chain to nuls main network / parallel chain

When the nrc20 cross chain token arrives at the parallel chain, it becomes a general cross chain asset. Then the cross chain transaction is initiated as follows:

 • Command:createcrosstx <formAddress><toAddress><chainId><assetId><amount>[remark]

  Parameter Explain
  <formAddress> Send out address, change address need to have a certain number of parallel chain assets and nuls as transaction initiation fee, cross chain token
  <toAddress> Main network / other parallel link receiving address
  <chainId> Chain ID of cross chain asset
  <assetId> Asset ID of cross chain asset
  <amount> Number of assets
  [remark] Remark
nerve>>> createcrosstx TNVTdN9i6eWsUxTTtC36JRqTAQit92vydnASG tNULSeBaMuU6sq72mptyghDXDWQXKJ5QUaWhGj 2 13 2000
Please enter the password.
Enter your password:**********
55ea878ef4e54af445c70ba121b8ef42593197e3f1b72b2eee039043b985bf15
1
2
3
4

If the cross link address is accepted as the main network, it will be displayed as a contract asset in the wallet:

3

If the receiving address is another parallel chain address, the query method is the same as that of the sending parallel chain (omitted).

# Attention

In the cross chain process, transactions need to be confirmed by multiple blocks, so it will take some time to query cross chain assets.